Продукти

Моторни защити

Серията термомагнитни автоматични прекъсвачи ТМ 2 - Ехх са предназначени за управление
и защита на асинхронни електродвигатели от претоварване, прегряване или късо съединение.
Защитата на двигателя по претоварване се осъществява от вградените в прекъсвача термични
елементи, а защитата от късо съединение се реализира от магнитни елементи. Магнитните 
елементи позволяват настройване на точка на отсечка, която е равна на 13 пъти максималния
ток на термичната защита. Елементите на защитата по претоварване включват и автоматична 
компенсация на околната температура. В комбинация с минимално напреженов изключвател 
термомагнитния прекъсвач ТМ2 - Ехх осигурява и защитата на електродвигателите от отпадане
на фаза от захранването. Изборът на подходяща защита, предотвратява работата на двигателя
при ненормални температурни условия и гарантира максимална непрекъсната работа, повишава
ефективността и удължава срока на експлоатация.

Технически характеристики:
- Номинално работно напрежение : до 690VАС; 50/60Hz
- Номинални работни токови диапазони: от 0.1 до 80А 
- Изолационно напрежение: 690V
- Устойчивост на импулсно напрежение: ≥6 000V
- Присъединителна клема: винтова клема
- Електрическа износоустойчивост (бр. цикли): ≥1000000
- Механична износоустойчивост (бр. цикли): ≥10000000
- Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)
- Температура на околната среда: -10°÷60ºС
- Надморска височина: до 2000м

Функции:
- Изключване на променливотокови консуматори при претоварване по ток
- изключване на ел.верига към консуматора при късо съединение на входа
- Защитава двигателя при липса/спад на напрежението на фаза (при наличие на МНИ)
- Използва се като защитен оперативен елемент в табла за управление на асинхронни двигатели
- Висока надежност на токовите характеристики
- Възможност за промяна/избор на тока за защита (според номиналния ток на двигателя)
- Автоматична компенсация на околната температура
- Наличие на индикация за сработване на защитата
- Включване на прекъсвача ръчно чрез бутон ”I”, а изключване чрез бутон “О“ ръчно или
автоматично при възникване на авария и задействане на защитата
- Възможност за настройка на диапазона на сработване на защитата
- Възможност за работа при по-висока честота
- Възможност за работа самостоятелно или като елемент от система за автоматизация

Свързване:
- Гъвкави или твърди проводници с или без кабелен накрайник за връзка към консуматора

Начин на монтаж:
- Към DIN шина
- Позиция: вертикална с наклон максимум до ±5º

Продукти от група Моторни защити
Сортирай по:
Продукти 1 - 15 от 18