Продукти

Термични защити

Серията термични релета LТ 2-К/Ехх са предназначени за защита на асинхронни електродвигатели
от претоварване или прегряване. Монтират се към контактори от сериите LT 1 K/Dхх и през NC 
контакти се свързват към оперативната верига за управление на двигателя. Принципът на действие
се основава на изкривяването на би-металните пластини монтирани в термичното реле в резултат от
протичането на тока. Когато токът към консуматора се повиши при възникване на авария, термичният
ток нараства, което води до допълнително изкривяване на би-металните пластини. При преминаване 
на граничната стойност на пластината тя задейства изключвателния механизъм и прекъсва оперативната
верига. Изборът на подходяща защита, предотвратява работата на двигателя при ненормални температурни
условия и се гарантира максимална непрекъсната работа, повишава се ефективността и се удължава срока
на експлоатация.

Технически характеристики:
- Номинално напрежение: до 690VАС; 50/60 Hz
- Номинални работни токови диапазони: до 690VАС
- Изолационно напрежение: >690V
- Устойчивост на импулсно напрежение: ≥6 000V
- Присъединителна клема: винтова клема
- Електрическа износоустойчивост (бр. цикли): ≥1000000
- Механична износоустойчивост (бр. цикли): ≥10000000
- Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)
- Температура на околната среда: -10°÷60ºС
- Надморска височина: до 2000м

Функции:
- Изклюване на променливотокови консуматори при претоварване по ток
- Реализиране на системи за управление на консуматори
- Използва се като защитен оперативен елемент в табла за управление на ел. асинхронни двигатели
- Висока надежност на токовите характеристики
- Изводите за връзка с консуматора могат да се нагласят/регулират според типа на контактора
- Наличие на индикация за сработване на защитата
- Възможност за избор на начина на възстановяване на защитата (чрез син бутон)
- Възможност за настройка на диапазона на сработване на защитата
- Възможност за работа при по-висока честота

Инсталация:
- Гъвкави или твърди проводници с или без кабелен накрайник за връзка към консуматора
- Посредством изводите на релето към контактора

Начин на монтаж :
- Монтаж към контактора: присъединява се към клемите на контактора, като допълнително се захваща посредством палец към корпуса му
- Позиция: вертикална с наклон максимум до ±5º

Забележка: За защита на консуматора от късо съединение, преди комбинацията контактор-термично
реле е необходимо да се монтира подходящо оразмерен прекъсвач или предпазител.

Стандарти: EN 60947-1; EN 60947-4-1; Продуктите са в съответствие на директива на ЕС “Low Voltage
Directives (LVD) no.2006/95/EC” и “Electromagnetic Compatibility Directives (EMC) no.2004/108/EC”.

Продукти от група Термични защити
Сортирай по:
Продукти 1 - 15 от 23