Products

"Polytransfer electric" LTD was registered in 2002 with main office in Blagoevgrad, but its production has been managed since 1992.

The company specializes trading with cables, wires, cable systems, electrical installations and materials, trading with electrical equipment NN and SN. "Polytransfer electric" LTD produce cable systems from galvanized sheet iron, electrical switchboards, standardized boxes for electrical switchboard and etc. It produce racks, shelves and other products which contribute production of many goods. It makes electric installation and net - type NN and SN.

"Polytransfer electric" LTD had tradition in Bulgarian market and in the international market as well. It has own production and trading base.

For additional information about company\'s production and services contact with us through the telephones that are given.

На 20.08.2020 г. ПОЛИТРАНСФЕР ЕЛЕКТРИК ЕООД стартира изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" със сключен договор за БФП BG16RFOP002-2.073-8741-C01. Целта на проекта е да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът се изпълнява в рамките на ОП Иновации и конкурентоспособност. Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Произволно избрани продукти