Продукти

"Политрансфер Електрик" ЕООД е регистрирана през 2002 г. със седалище Благоевград, но дейността която упражнява е с мениджмънт от 1992год.

Фирмата е специализирана в търговия с кабели и проводници, търговия с кабелни системи, електроапаратура и електроматериали, търговия с енергетично оборудване НН и СН. Производство на кабелни системи от поцинкована ламарина, производство на ел.табла, производство на типови кутии за табла. Производство на стоки за бита – стелажи и др. като съпътстващи основното производство продукти. Електроизграждане, строителство на мрежи НН и СН.

"Политрансфер Електрик" ЕООД е с традиции както на Българския пазар, така и в чуждестранния. Разполага със собствена производствена и търговска база.

Допълнителна информация за дейността и продуктите на фирмата ще бъде предоставена при поискване.

На 20.08.2020 г. ПОЛИТРАНСФЕР ЕЛЕКТРИК ЕООД стартира изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" със сключен договор за БФП BG16RFOP002-2.073-8741-C01. Целта на проекта е да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът се изпълнява в рамките на ОП Иновации и конкурентоспособност. Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Произволно избрани продукти